Τηλεφωνήστε τώρα!

Όλο το 24ωρο!

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Previous
Next

Μυοκτονίες

Η ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζεται μέσα από ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής. Ο έλεγχος των συνθηκών παραγωγής περνά και μέσα από τον υγειονομικό έλεγχο των παρασίτων.

Τα τρωκτικά είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών με ικανότητες εντυπωσιακές και εξαιρετικά αναπτυγμένη ευφυΐα, συνιστούν μόνιμη απειλή της υγείας και της οικονομικής ευμάρειας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.


Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τρωκτικών, θα εγκατασταθούν στον εξωτερικό χώρο και περιμετρικά ζώνες κάλυψης με δολωματικούς σταθμούς ( μέσα θα περιέχουν δόλωμα-δηλητήριο) ασφαλισμένους με ειδικό κλειδί μη προσπελάσιμους από οποιονδήποτε.

Τα σημεία τοποθέτησης θα σημειώνονται αναλυτικά στις κατόψεις των υπό μελέτη χώρων.
Εσωτερικά στο χώρο θα εγκατασταθούν δολωματικοί σταθμοί ή μηχανική παγίδα για συνεχή μακροσκοπικό έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Προτείνουμε προϊόντα τελευταίας γενιάς όπου:

– εκτός από την εξόντωση των τρωκτικών να προχωρούν στη μουμιοποίηση τους πράγμα οποίο εξασφαλίζει την αποφυγή ανεπιθύμητων οσμών και έκχυση υγρών.

– εξασφαλίζουν την εξόντωση των τρωκτικών κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στις εστίες τους (φωλιές).
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις άλλες ενέργειες ελέγχου παρασίτων έρχονται να προστεθούν στην προσπάθεια να εξασφαλιστούν άριστες συνθήκες υγιεινής στους χώρους.

Scroll to Top