Τηλεφωνήστε τώρα!

Όλο το 24ωρο!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Previous
Next

Έλεγχος παρασίτων

Η Παγκρήτια Απολυμαντική με τα επιστημονικά στελέχη της (Τεχνολόγος Γεωπόνος , Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε., Υγειονολόγος, Χημικός) και τον άρτιο εξοπλισμό της, εξασφαλίζει:
• Αποτελεσματικό έλεγχο των συνθηκών υγιεινής
• Ασφάλεια των χώρων παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων
απαλλαγμένα από παράσιτα .

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Παγκρήτια Απολυμαντική διασφαλίζουν:
αποδοτικότητα & αποτελεσματικότητα με χαμηλό κόστος.

Παράλληλα εγγυάται με συνέπεια και φερεγγυότητα την απαλλαγή σας από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

«Η ποιότητα είναι αυτή πού κάνει τόσο τα προϊόντα και τους ανθρώπους όσο και τις επιχειρήσεις να διαφέρουν μεταξύ τους»

Scroll to Top