Τηλεφωνήστε τώρα!

Όλο το 24ωρο!

ΕΛΕΓΧΟΣ HACCP - ISO

HACCP-ISO

Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της, (Γεωπόνο, Ηλεκ/γο Μηχ/κό, Υγειονολόγο, Χημικό Τροφίμων), αναλαμβάνει πλήρως την εγκατάσταση και υποστήριξη του συστήματος μυοκτονίας στον υπό μελέτη χώρο.
Με την ανάληψη του συστήματος από μέρους μας θα σας παραδοθεί πλήρης φάκελος ελέγχου παρασίτων, για κάθε υγειονομικό έλεγχο ή πιστοποίηση, και θα περιέχει:

Α) Έγκυρο Πιστοποιητικό της εταιρίας μας για κάθε εφαρμογή πού θα βεβαιώνει την κάθε εργασία και θα αναφέρει επίσης τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αντίδοτά τους.
Β) Άδειες λειτουργίας της εταιρείας μας.
Γ) Πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO 9001:2015 από την TUV Austria HELLAS
Δ) Προδιαγραφές (MSDS) σκευασμάτων από Ε.Ε. και Υπ.Γεωργίας.
Ε) Εγκρίσεις σκευασμάτων από Υπ.Γεωργίας.
Ζ) Κάτοψη χώρου με σημειωμένες πάνω όλες οι συσκευές και υλικά που έχουν τοποθετηθεί μόνιμα στο χώρο (πάγιος εξοπλισμός ).
Η) Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης.
Θ) Σύμβασης ανάληψης από την Παγκρήτια Απολυμαντική της εφαρμογής και υποστήριξης του συστήματος μυοκτονίας.
I) Δελτίο παραπόνων που αναφέρεται στην έγγραφη επικοινωνία του πελάτη με την εταιρία μας.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι πιστοποιημένα από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που κατέχει η εταιρία μας για όλα τα επίπεδα υπηρεσιών που παρέχει.

Η υποστήριξη και ο έλεγχος του συστήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Ι) Εφαρμογές μυοκτονίας και πλήρης έλεγχος του συστήματος βάσει συγκεκριμένου προγράμματος.
ΙΙ) Καταγραφή αποτελεσμάτων σε ειδικά πιστοποιημένα έντυπα της εταιρίας μας για τα οποία θα λαβαίνει γνώση ο πελάτης.
ΙΙΙ) Επιπλέον με τα αποτελέσματα θα ενημερώνεται και ο φάκελος ελέγχου παρασίτων.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο βέλτιστος έλεγχος του μηχανισμού απεντόμωσης – μυοκτονίας, ελέγχοντας και παρεμβαίνοντας κατασταλτικά στα πλαίσια των ορίων ασφαλείας του συστήματος . Τα παραπάνω γίνονται υπό την εποπτεία τεχνικού Γεωπόνου ή Επόπτη Δημόσιας Υγείας.

Previous
Next
Scroll to Top