Τηλεφωνήστε τώρα!

Όλο το 24ωρο!

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΑΣ
Καθώς η επικαιρότητα σχετικά με την ραγδαία εξάπλωση του κορωνοιού <<τρέχει>> και τα μέτρα που λαμβάνονται
από πλευράς ιδιωτικών και δημόσιων φορέων γίνονται όλο και πιο εντατικά, καθίσταται απαραίτητη η λήψη
βασικών απολυμαντικών μέτρων από τον καθένα μας, για την απολύμανση των προσωπικών μας χώρων (οικιακών ή
επαγγελματικών), ώστε να προφυλαχθούμε , όσο αυτό είναι δυνατό, από την μετάδοση του. Πιο συγκεκριμένα,
παρακάτω παρατίθενται κάποιες πληροφορίες που θα πρέπει ο καθένας μας να γνωρίζει και οδηγίες σχετικά με τις
δράσεις στις οποίες πρέπει αυτόν τον καιρό να προβούμε:
TI ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ;
Είναι μια σειρά ενεργειών που εκτελούνται βάσει συγκεκριμένων κανόνων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η εξάλειψη
των μικροβίων και των παθογόνων μικροοργανισμών σε χώρους, επιφάνειες και αντικείμενα. Οι ενέργειες αυτές
εκτελούνται με τη χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων. Τα απολυμαντικά σκευάσματα, που χρησιμοποιούνται κατά
την μικροβιοκτονία ,είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων(ΕΟΦ).Σημαντικός
παράγοντας επιτυχίας κάθε εφαρμογής απολύμανσης είναι ο πρότερος καθαρισμός των χώρων, των επιφανειών και
των αντικειμένων που θα απολυμανθούν. Με την μικροβιοκτονια επιτυγχάνουμε τη δραστική μείωση παθογόνων
μικροοργανισμών (99,9%), οι οποίοι μολύνοντας επιφάνειες και εξοπλισμό , απειλούν την υγεία του ανθρώπου.
Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι οι ιοί, τα βακτηρίδια οι μύκητες κ.α. Με την χρήση ψεκαστικών μέσων όπως
ψεκαστήρες ή εκνεφωτές επιδιώκουμε την όσο το δυνατό καλύτερη εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου σε όλες τις
προσβεβλημένες περιοχές. Επομένως, πραγματοποιείται για την εξασφάλιση και τη διατήρηση ενός υψηλού
επίπεδου υγιεινής και τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών!!!
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ
ΣΥΓΧΡΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ , ΟΠΩΣ :
 Σχολεία,
 Παιδικούς σταθμούς,
 Νοσοκομεία,
 Ξενοδοχεία,
 Μέσα μαζικής μεταφοράς,
 Κοινόχρηστες τουαλέτες,
 Χώρους εστίασης, αλλά και στον προσωπικό χώρο του καθενός που επιθυμεί να προφυλαχθεί από τα
μικρόβια που ζουν γύρω μας .

ΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ-ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

– Ειδικό εκνεφωτήρα απολύμανσης , όπου ο χρόνος της εκνέφωσης προγραμματίζεται ανάλογα με
τον όγκο του χώρου που θέλουμε να απολυμάνουμε.
– Άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία που αποτελούνται από απολυμαντές που ακολουθούν τις οδηγίες
του ειδικού επιστήμονα της εταιρείας μας.
– Χρησιμοποιούμε φάρμακα δραστικά , αποτελεσματικά , ακίνδυνα προς τον άνθρωπο , τα
κατοικίδια ζώα και το περιβάλλον, εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
– Επιπλέον , τα φάρμακα αυτά είναι άοσμα . Δεν λεκιάζουν τις επιφάνειες ούτε τις αλλοιώνουν όταν
επικάθονται.
– Μετά από κάθε εργασία , η εταιρεία μας παρέχει πιστοποιητικό απολύμανσης , για κάθε νόμιμη
χρήση.

Scroll to Top